Projekt dyplomacji cyfrowej w ramach

obchodów 100. rocznicy

ponownego

nawiązania stosunków dyplomatycznych

między Polską i Hiszpanią

Proyecto de diplomacia digital el marco

la celebración de los 100 anos del restablecimiento de las relaciones

 diplomáticas entre Polonia y España

Dokument

  • movie

-

  • filmkrotkometrazowy

-

  • video

-

  • film

-

  • filmmaker