Projekt dyplomacji cyfrowej w ramach

obchodów 100. rocznicy

ponownego

nawiązania stosunków dyplomatycznych

między Polską i Hiszpanią

Proyecto de diplomacia digital el marco

la celebración de los 100 anos del restablecimiento de las relaciones

 diplomáticas entre Polonia y España

Dokument